GBDi จับมือ ปณท. ลงนาม MOU

2021-01-12T09:28:49+07:00January 12th, 2021|News|

GBDi จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนาม MOU บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 11 มกราคม 2564 (วานนี้) ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร - รศ.ดร.ธีรณี