GBDi

Home>Tag: GBDi

ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021

2021-06-07T15:29:16+07:00June 7th, 2021|News|

ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021 ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ ที่ไม่พอใจกับการใช้ภาษีของรัฐ แต่ไม่อยากแค่บ่นอีกต่อไป ถ้าคุณคือคนไทยผู้ฝันว่าวันหนึ่ง ประเทศนี้ต้องโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชวนมารวมพลัง ออกไอเดีย

GBDi ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

2021-05-10T14:05:24+07:00May 10th, 2021|News|

“GBDi” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19 10 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ

GBDi จับมือ MOU สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับสู่สังคมดิจิทัล

2021-03-06T14:29:43+07:00March 6th, 2021|News|

GBDi จับมือกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงนาม MOU เพื่อยกระดับการขับเคลื่อน และผลักดันประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม – กระทรวงวัฒนธรรม ห้องประชุม ชั้น 8 นายอิทธิพล

GBDi จับมือ ปณท. ลงนาม MOU

2021-01-12T09:28:49+07:00January 12th, 2021|News|

GBDi จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนาม MOU บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 11 มกราคม 2564 (วานนี้) ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร - รศ.ดร.ธีรณี

“รมว.ดีอีเอส” นำประชุมติดตามการจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3

2020-12-22T20:27:46+07:00December 22nd, 2020|News|

“รมว.ดีอีเอส” นำประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3      วันที่ 21 ธันวาคม 2563(วานนี้), ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

GBDi x DCY จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน

2020-12-22T20:28:21+07:00December 4th, 2020|News|

GBDi ร่วม DCY จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน 4 ธันวาคม 2563, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนขึ้น ณ

GBDi จับมือ SAM ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

2020-10-05T09:52:31+07:00September 23rd, 2020|News|

GBDi จับมือ SAM ลงนาม MOU ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ 16 กันยายน 2563, ห้องจอมพล สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ - รศ.ดร.ธีรณี

ดีอีเอส-พม. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

2020-10-05T10:12:55+07:00September 17th, 2020|News|

"ดีอีเอส-พม." ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 16 กันยายน 2563, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

GBDi ร่วม depa ยกดิจิทัลแพลตฟอร์มประชาชนเสนอวุฒิสภา

2020-10-05T10:13:07+07:00September 16th, 2020|News|

GBDi ร่วมกับ depa ยกดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการภาคประชาชน นำเสนอที่ประชุมวุฒิสภา 14-15 กันยายน 2563, อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital

Go to Top