dataanalytics

Home>Tag: dataanalytics

GBDi ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

2021-05-10T14:05:24+07:00May 10th, 2021|News|

“GBDi” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19 10 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ

GBDi จับมือ MOU สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับสู่สังคมดิจิทัล

2021-03-06T14:29:43+07:00March 6th, 2021|News|

GBDi จับมือกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงนาม MOU เพื่อยกระดับการขับเคลื่อน และผลักดันประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม – กระทรวงวัฒนธรรม ห้องประชุม ชั้น 8 นายอิทธิพล

GBDi จับมือ ปณท. ลงนาม MOU

2021-01-12T09:28:49+07:00January 12th, 2021|News|

GBDi จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนาม MOU บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 11 มกราคม 2564 (วานนี้) ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร - รศ.ดร.ธีรณี

Go to Top