หนังสือ กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

2021-02-04T14:04:45+07:00January 16th, 2021|News|

หนังสือ กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ      ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องบิ๊กดาต้าอย่างกว้างขวางตามกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการดำเนินงาน (Insight to Operation)