เปิดบ้านรับกระทรวงแรงงาน พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล

เปิดบ้านรับกระทรวงแรงงาน workshop กำหนดโจทย์พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (GBDi) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดโจทย์สำหรับการพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี design thinking: canvas model ให้กับกลุ่มคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางนภสร ทุ่งสุกใส รักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ได้บรรยายประโยชน์ของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ จากนั้นได้ขอให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม ร่วมกันระดมความคิดเห็น และคัดเลือกโจทย์ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงแรงงานต่อไป

ตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เช่น

  • การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ

  • การจัดเก็บข้อมูลแรงงานที่มีทักษะสูงที่ทำงานหรือเคยทำงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดแรงงาน

  • การพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

  • การลดโอกาสในการประสบอันตรายในสถานที่ทำงาน เป็นต้น

หลังจากนี้ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล และทีม data scientists จะได้ประมวลและสรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันนี้ แล้วนำส่งให้กระทรวงแรงงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกโจทย์สำหรับนำไปสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

GBDi จัด Tech Meetup รับฟังการบรรยายพิเศษจากสองผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากสิงคโปร์ จุดประกายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Big Data และ AI ในหมู่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์จริง

16 พฤษภาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดงานสัมมนา Tech Meetup ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

📣 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 📣 .📍 เปิดรับสมัครแล้ว! — หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Hands-on Data Science and Machine Learning) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์ Simon See, Senior Director and Chief Solution Architect (Nvidia AI Technology Center)ในหัวข้อ Industry Metaverse

Read More »

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »