GBDi ร่วม ออมสิน ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลขนาดใหญ่

“GBDi” ร่วมลงนาม “ธนาคารออมสิน” ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลขนาดใหญ่

18 มีนาคม 2563, ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Big Data เพื่อช่วยนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอนาคต

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สังกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Big Data ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ ธนาคารออมสิน โดยมี นางสาว จรัญญา บุรพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงายวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน

รศ.ดร.ธีรณี เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในมิติต่าง ๆ โดยสถาบันฯ จะให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมในด้าน Data Science, Data Analytic และ Business Intelligence แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ On the Job Training, Coaching หรือ Classroom Training รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างองค์กร และการกำหนดตำแหน่งงานของบุคลากร ความรู้และทักษะ รองรับการบริหารจัดการ การใช้งาน การวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จาก Big Data

ด้าน นายสัญฐาน กล่าวว่า สถาบันฯ จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และจัดทำ Business Model ที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับธนาคาร เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Bank) ในอนาคตต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023

Read More »