GBDi ร่วมมือการเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรข้อมูล

GBDi ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรให้เกิดการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ

11 มีนาคม 2563, กรุงเทพมหานคร – การเคหะแห่งชาติ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สถาบันภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยมี ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล และ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ GBDi ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ของ กคช. ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอันประโยชน์ ในการนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันสำรวจข้อมูลและจัดทำโมเดลเพื่อวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับให้บริการประชาชน และนำสารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และเสนอข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินงานของ กคช. อันก่อให้เกิดการตัดสินใจจากข้อมูล (Data-driven decision) สำหรับใช้ตอบโจทย์พันธกิจการเคหะแห่งชาติในการทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อให้ กคช. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างยั่งยืน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

GBDi จัด Tech Meetup รับฟังการบรรยายพิเศษจากสองผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากสิงคโปร์ จุดประกายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Big Data และ AI ในหมู่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์จริง

16 พฤษภาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดงานสัมมนา Tech Meetup ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

📣 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 📣 .📍 เปิดรับสมัครแล้ว! — หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Hands-on Data Science and Machine Learning) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์ Simon See, Senior Director and Chief Solution Architect (Nvidia AI Technology Center)ในหัวข้อ Industry Metaverse

Read More »

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »