“รมว.ดีอีเอส” ติดตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คาดเปิดสิงหาคมนี้

“รมว.ดีอีเอส” นั่งหัวโต๊ะติดตามความคืบหน้าโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล (HIE) คาดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมได้ภายในสิงหาคมนี้

16 มิถุนายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล (Health Information Exchange: HIE) ครั้งที่ 2/2563 กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายสกุลพงศ์ ตรัยเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 24 เครือโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กันอย่างพร้อมเพียง

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในภาคี ในการส่งและแสดงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ และกระบวนการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบ HIE

นอกจากนี้ทางทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้พัฒนาแอปฯ เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นจุดลงทะเบียนและแสดงความยินยอมของคนไข้ ส่งเสริมให้โครงการ HIE สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจร โดยคาดว่าระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้งาน จะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน และมีโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากกว่า 15 แห่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »