“รมว.ดีอีเอส” ติดตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คาดเปิดสิงหาคมนี้

“รมว.ดีอีเอส” นั่งหัวโต๊ะติดตามความคืบหน้าโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล (HIE) คาดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมได้ภายในสิงหาคมนี้

16 มิถุนายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล (Health Information Exchange: HIE) ครั้งที่ 2/2563 กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายสกุลพงศ์ ตรัยเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 24 เครือโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กันอย่างพร้อมเพียง

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในภาคี ในการส่งและแสดงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ และกระบวนการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบ HIE

นอกจากนี้ทางทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้พัฒนาแอปฯ เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นจุดลงทะเบียนและแสดงความยินยอมของคนไข้ ส่งเสริมให้โครงการ HIE สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจร โดยคาดว่าระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้งาน จะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน และมีโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากกว่า 15 แห่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

GBDi จัด Tech Meetup รับฟังการบรรยายพิเศษจากสองผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากสิงคโปร์ จุดประกายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Big Data และ AI ในหมู่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์จริง

16 พฤษภาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดงานสัมมนา Tech Meetup ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

📣 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 📣 .📍 เปิดรับสมัครแล้ว! — หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Hands-on Data Science and Machine Learning) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์ Simon See, Senior Director and Chief Solution Architect (Nvidia AI Technology Center)ในหัวข้อ Industry Metaverse

Read More »

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »