“รมว.ดีอีเอส” ติดตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คาดเปิดสิงหาคมนี้

“รมว.ดีอีเอส” นั่งหัวโต๊ะติดตามความคืบหน้าโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล (HIE) คาดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมได้ภายในสิงหาคมนี้

16 มิถุนายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล (Health Information Exchange: HIE) ครั้งที่ 2/2563 กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายสกุลพงศ์ ตรัยเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 24 เครือโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กันอย่างพร้อมเพียง

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในภาคี ในการส่งและแสดงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ และกระบวนการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบ HIE

นอกจากนี้ทางทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้พัฒนาแอปฯ เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นจุดลงทะเบียนและแสดงความยินยอมของคนไข้ ส่งเสริมให้โครงการ HIE สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจร โดยคาดว่าระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้งาน จะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน และมีโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากกว่า 15 แห่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023

Read More »