GBDi ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

“GBDi” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

10 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link สนับสนุนการทำงานของกรมการแพทย์ แก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ภายใน 24 ชั่วโมง นำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมพัฒนารองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีป้า ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ล่าสุด ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ด้าน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ GBDi กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน สถาบันฯ ได้บูรณาการการทำงานกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนเฉพาะกิจ 1668, 1669 หรือ 1330 รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขณะนี้เริ่มใช้งานแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“สำหรับระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นั้น GBDi ได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จำนวน 13 คน ในการจัดทำระบบ พัฒนา และฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมใช้งานระบบแล้วประมาณ 100-150 บัญชี โดยระบบจะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากถึงหลักพันบัญชี ซึ่งการทำงานของ CO-link ผู้ใช้จะต้องประเมินความเร่งด่วนของผู้ติดเชื้อจากอาการและผลตรวจ ก่อนจัดระดับผลการคัดกรองเป็นกลุ่มสี (แดง เหลือง เขียว) เพื่อจัดการจองเตียงตามระดับอาการ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง” ผู้อำนวยการ GBDi กล่าว

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวต่อว่า จากนี้ GBDi จะจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดูข้อมูลจากระบบได้ ควบคู่ไปกับการอัปเดตระบบในทุกสัปดาห์ และฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์ต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะมีการโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์จาก GBDi สู่เซิร์ฟเวอร์ของ GDCC ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่ระบาดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง GBDi คาดว่า ระบบ CO-link จะช่วยรวบรวมฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อบรรเทาปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ก่อนได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

นอกจากนี้ GBDi ยังมีโครงการอื่น ๆ ในการสนับสนุนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในช่วงระบาดของโควิด-19 กับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบจัดสรร Quarantine Sites, COVID-19 Data Catalog และแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงการจัดทำ Data Visualization ติดตามการระบาด การวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนต่อมาตรการ และการพยากรณ์การระบาดของโรค ที่ดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »