BDI เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ August Series 2023 พร้อมรับโล่ขอบคุณในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดงาน โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

23 สิงหาคม 2566, โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, กรุงเทพมหานคร – รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ August Series 2023 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และ Robotics Summit ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 10.30 น.

โครงการ August Series เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน มีการนําเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น โดยมีคุณ สุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI เข้ารับมอบโล่ขอบคุณจาก ปลัดกระทรวงฯ ในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดงาน โครงการ Big Data & Cloud Computing ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ August Series 2023 ที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของข้อมูล Big Data ตลอดจนร่วมกำหนดทิศทางของประเทศไทย เพราะทั้ง Big Data และ Cloud นั้น เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 ที่จะเร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และผลักดันแนวคิดในการสร้างกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ทางด้าน Data Science ที่จะเข้ามาทำงานและร่วมพัฒนาประเทศ”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023

Read More »