BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้นด้าน “Data for Thai- Data for All” เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และเพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทยในด้านข้อมูล เพราะข้อมูลช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหา หรือค้นหาในสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแวดวงธุรกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการในครั้งนี้

โดยภายในงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ได้บรรยายถึงความท้าทายของการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (The Challenges of City Data Management) เพื่อนำมาใช้วางแผนการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ และพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดการข้อมูลเมืองทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตท้องถิ่น อีกทั้งในส่วนของงานนิทรรศการยังได้พบกับทีมงานจาก BDI และ Travel link ที่ได้มาแนะนำสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงอธิบายการเป็น ศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้ขยายขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยเช่นกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก 7 สิงหาคม 2566 , ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

Read More »