depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) และ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน


สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการนำข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ขณะเดียวกัน depa โดย GBDi จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ และร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Data Science และ Business Intelligence เพื่อประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจบนข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยโดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ


นอกจากนี้ ภายหลังสิ้นสุดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในบริการภาครัฐและภาคธุรกิจไทย” โดยมี รศ.ดร.ธีรณี พร้อมด้วย นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในประเด็นดังกล่าว

#GBDi #depaThailand #DITP #BigData #AI #DigitalEconomy #InternationalTrade #DigitalThailand
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

GBDi จัด Tech Meetup รับฟังการบรรยายพิเศษจากสองผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากสิงคโปร์ จุดประกายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Big Data และ AI ในหมู่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์จริง

16 พฤษภาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดงานสัมมนา Tech Meetup ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

📣 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 📣 .📍 เปิดรับสมัครแล้ว! — หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Hands-on Data Science and Machine Learning) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์ Simon See, Senior Director and Chief Solution Architect (Nvidia AI Technology Center)ในหัวข้อ Industry Metaverse

Read More »