โชว์ผลงาน Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

GBDi ยกขบวนโชว์ผลงาน Healthlink นำร่องเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ รมว.ดิจิทัลสนับสนุน นายกรัฐมนตรี แนะต้องใช้ Bigdata ปฏิรูประบบสาธารณะสุข รับมือ Covid-19

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ยกขบวนนำเสนอระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange : HIE) ในชื่อ “Health Link” ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านและสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)  โดย “Health Link” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปแล้วกว่า 100 โรงพยาบาล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ้างถึงแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและการสื่อสารของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณะสุข ซึ่งนำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ภายในงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ ยังได้กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นอย่างมาก เป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องนำคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาช่วยในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและการวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานบริการ จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดรับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพ”

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบ Health Link ผ่านแอปเป๋าตัง
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.healthlink.go.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021

ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ ที่ไม่พอใจกับการใช้ภาษีของรัฐ แต่ไม่อยากแค่บ่นอีกต่อไป

ถ้าคุณคือคนไทยผู้ฝันว่าวันหนึ่ง ประเทศนี้ต้องโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชวนมารวมพลัง ออกไอเดีย สร้างเครื่องมือเข้าถึงข้อมูล เพื่อก้าวแรกสู่ความฝันของพวกเรา กับ
ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning

Live Classroom via MS Teams