GBDi จับมือ MOU สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับสู่สังคมดิจิทัล

GBDi จับมือกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงนาม MOU เพื่อยกระดับการขับเคลื่อน และผลักดันประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม – กระทรวงวัฒนธรรม ห้องประชุม ชั้น 8 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติร่วมเป็นพยาน ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (Intelligent Organization) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นระบบและครบวงจร (Data Management Life Cycle) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ และนำข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการศึกษาดูงาน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัด ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำและการให้ความเห็นในเรื่องการออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล (Data Platform) และให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน

(2) การพัฒนาบุคลากร ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มีการศึกษา หรือฝึกอบรมใน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูล (Data-driven Policy and Strategy) วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการจัดการข้อมูลให้เหมาะกับมุมมองการวิเคราะห์ (Business Intelligence) ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

GBDi จัด Tech Meetup รับฟังการบรรยายพิเศษจากสองผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากสิงคโปร์ จุดประกายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Big Data และ AI ในหมู่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์จริง

16 พฤษภาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดงานสัมมนา Tech Meetup ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

📣 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 📣 .📍 เปิดรับสมัครแล้ว! — หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Hands-on Data Science and Machine Learning) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยสองผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI จากสิงคโปร์ Simon See, Senior Director and Chief Solution Architect (Nvidia AI Technology Center)ในหัวข้อ Industry Metaverse

Read More »

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »