ลงนามเอ็มโอยูกระทรวงอุตฯ ส่งเสริมบุคลากรข้อมูลขนาดใหญ่

ผอ.ใหญ่ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามเอ็มโอยู ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

21 สิงหาคม 2563, สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ ในครั้งนี้

สำหรับบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนงานสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัด ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Analytic, Data Science และ Business Intelligence เพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »