ลงนามเอ็มโอยูกระทรวงอุตฯ ส่งเสริมบุคลากรข้อมูลขนาดใหญ่

ผอ.ใหญ่ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามเอ็มโอยู ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

21 สิงหาคม 2563, สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ ในครั้งนี้

สำหรับบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนงานสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัด ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Analytic, Data Science และ Business Intelligence เพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023

Read More »