ลงนามเอ็มโอยูกระทรวงอุตฯ ส่งเสริมบุคลากรข้อมูลขนาดใหญ่

ผอ.ใหญ่ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามเอ็มโอยู ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

21 สิงหาคม 2563, สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ ในครั้งนี้

สำหรับบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนงานสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัด ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Analytic, Data Science และ Business Intelligence เพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »