แต่ละหลักสูตรจะประกาศผลการทดสอบตามวันเวลาที่ระบุไว้ตามรายละเอียดในข้อมูลของหลักสูตรที่นี่

ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะมีการประกาศผ่าน 3 ช่องทางคือ

  1. ทาง QR code หมายเลข 3 ที่ปรากฎในหนังสือเชิญ
  2. ทาง email ที่ทางผู้สมัครได้ให้ไว้
  3. ทางประกาศบน เว็บไซต์