ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากมีผลกระทบกับจำนวนยอดผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผูกกับตัวบ่งชี้ของโครงการ