ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากจะทำให้ผู้อื่นเสียโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนา