หากกด submit แล้ว ระบบจะ lock ไม่ให้เข้าสอบใหม่

แต่หากยังไม่ submit สามารถเข้าสู่การทดสอบได้อีก โดยจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ใช้เวลาการทดสอบประมาณ 30 นาที)