ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถทำการลงทะเบียนสมัครและทำแบบทดสอบได้ใหม่ สำหรับในรอบการรับสมัครถัดไป