สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)

Government Big Data Institute (GBDi)

Address: 80 Lat Phrao 4 Alley, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

Telephone: 02 026 2333 ext. 250825252528

Email: [email protected]

Working hours: Mon – Fri . 9.00 – 17.00

Ask Us!