Graphic Designer

Duties & Responsibilities

 • ออกแบบสินค้าและพัฒนาเว็บไซต์ สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ จัดอาร์ตเวิร์ค รูปภาพ และผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถดูแลจัดการ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, [email protected], Twitter, Instagram, YouTube และเว็บไซต์
 • อ่านคอนเซปต์ ตีโจทย์งานเพื่อนำ Graphic ไปใช้ในการสนับสนุนงานขาย/โปรโมท
 • ถ่ายภาพกิจกรรมการทำงานเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์
 • Update ข้อมูลใน Website, Facebook เพื่อทำการโปรโมทสินค้าใหม่- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ตัดต่อ VDO เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถ้าใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เรียนรู้ System ของ Design team
 • Support การจัดการงานในระบบของ Design team
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative Design ในโปรเจคต่าง ๆ และ ติดต่อประสานกับ Supplier

Qualification

 • ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง Graphic Design, Digital Art , Multimedia Design ,Computer Graphic and Multimedia การผลิต Animation
 • มีประสบการณ์ในด้านการออกแแบบ AI / infographic / photoshop / PowerPoint
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator  Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ เกี่ยวกับ การออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการออกแบบและดีไซน์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษด้านอ่าน-เขียน ในระดับพอใช้เป็นอย่างน้อย
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีทักษะด้านการจัดการ และ การทำงานเป็นระบบ
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ รับฟังคำสั่งของหัวหน้า และมีการจัดการเวลาที่ดี
 • มีความสามารถในการทำงานหลายอย่าง และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
 • สนใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
 • มีความรู้ด้าน Digital Media จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx