Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Previous slide
Next slide

OUR SERVICES

บริการของเรา

PROJECTS

โครงการ

KNOWLEDGE

ความรู้

ปฏิทินกิจกรรม

BDI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

BDI ขานรับนโยบาย DE มุ่งพัฒนาAI หนึ่งใน 7 นโยบายหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา